Socialstyrelsens analys 2016

Socialstyrelsens analys av situationen inom socialtjänsten hösten 2016 ~ Bedömningen är att situationen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård är ansträngd och att kommunerna har fortsatta utmaningar både på kort och lång sikt.
Socialstyrelsen ser en komplikation i att kommunerna agerar efter föreslagna förändringar snarare än enligt lagstiftningen. Det finns risk att det är statens ersättningar till kommunerna som styr mottagandet av ensam-kommande barn och inte barnets behov och rättigheter enligt socialtjänstlagen.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-35