Kan kommunerna konkurrera om konsulterna?

Kan kommunerna konkurrera om konsulterna ?
Låg lön och hög arbetsbelastning – men också brist på uppskattning och möjlighet till utveckling. Det är faktorer som får socionomer att lämna sin kommunala anställning och bli konsulter, enligt en ny studie.
http://akademikern.se/reportage/kan-kommunen-konkurrera-med-konsulterna