7 dolda faror med cannabis som dagens unga inte känner till

Cannabis är den vanligaste narkotikan i Sverige.
Men många unga, och vuxna för den delen, har ofta en felaktig bild av drogen.
Det finns många myter – speciellt att cannabis inte skulle vara beroendeframkallande eller särskilt skadligt.
Det är två myter som du direkt kan slänga ut genom fönstret.

Narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga ska kartläggas

Missbruk av tyngre droger bland ensamkommande barn ökar i Sverige. Regeringen har därför beslutat att ge folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga omfattningen och typen av narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga upp till 21 år.

Många kommuner tar steg i rätt riktning

Den nationella samordnaren Cecilia Grefve har lämnat sin första rapport från återbesöken i de kommuner som hon tidigare träffat för att diskutera den sociala barn- och ungdomsvården. Hon ser flera positiva tecken, bland annat har flera kommuner anställt administrativ personal för att avlasta socialsekreterarna.

Nytt center för ensamkommande stärker socialtjänsten

Akademikern. Regeringen vill stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har därför inrättat ett nytt kunskapscenter för ensamkommande barn och unga.
Socialstyrelsen ska hålla i trådarna.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor,  legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.

Margareta Winberg ska utreda socialtjänstlagen

Akademikern. Regeringen presenterade i dag sina direktiv till en översyn av socialtjänstlagen.
Margareta Winberg blir den särskilda utredaren som ska se över lagen och en del av socialtjänstens uppgifter.

Spelproblem

Både allvarliga och mindre allvarliga problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller  problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Utvärdering av SKL:s utvecklingsarbete Kunskap till praktik

En utvärdering har gjorts av SKL:s utvecklingsarbete Kunskap till Praktiks implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
I sin helhet visar det vara ett värdefullt stöd i arbetet att utveckla missbruks- och beroendevården med en ökad användning av de metoder som Kunskap till
Praktik fokuserat på.
Under 2008-2014 pågick SKL:s projekt Kunskap till praktik med syfte att bygga upp ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting för att implementera
Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Detta utifrån en flerårig överenskommelse mellan SKL och regeringen.
En utvärdering har genomförts av Lunds universitet på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyrelsen.