Ekonomiskt bistånd kartläggs

Regeringen vill få bättre koll på hur kommunerna fördelar ekonomiskt bistånd mellan kvinnor och män.
”Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen”, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Tanken är bland annat att ta reda på vad kommunerna har för behov av stöd för att bli mer jämställda. Det kan röra arbetsmetoder, behovsbedömning, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan och insatser som motverkar ekonomiskt våld.

Läs mer i Akademikern.

Sveriges största konferens om hur självmord kan förebyggas

Hur kan din arbetsgivare/organisation arbeta med att förebygga självmord? På den nationella konferensen om suicidprevention den 12-13 september, presenteras ny forskning, nya metoder och goda exempel på hur man kan bidra till att rädda liv.
Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Tio gånger fler gör ett suicidförsök och ytterligare tio gånger fler överväger att ta sitt liv. Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15-24 år.
Suicidprevention angår oss alla och målet med konferensen är därför att samla alla goda krafter i samhället för att minska människors lidande och skapa förståelse kring vad suicidalitet är.

Nationella konferensen om suicidprevention 12-13 september i Göteborg

Ett beroende är en familjesjukdom!

Hur kan socialtjänsten förbättra kontakten med barnen och deras föräldrar?
Nu pågår ett intensivt utvecklingsarbete där socialtjänsten mäter både barnens och föräldrarnas upplevelse av delaktighet.
De var oerhört viktigt att lyssna in barnens egna idéer och förslag.

Upptäck NSPH. Växa och må bra !