Ekonomiskt bistånd kartläggs

Regeringen vill få bättre koll på hur kommunerna fördelar ekonomiskt bistånd mellan kvinnor och män.
”Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen”, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Tanken är bland annat att ta reda på vad kommunerna har för behov av stöd för att bli mer jämställda. Det kan röra arbetsmetoder, behovsbedömning, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan och insatser som motverkar ekonomiskt våld.

Läs mer i Akademikern.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *