Fler nyanlända i snabbspår – men ännu få inom socialt arbete

Det är allt fler nyanlända som deltar i olika snabbspår. Men fortfarande är det svårt att hitta folk som kan jobba inom socialt arbete, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.
Varje månad är det allt fler nyanlända som deltar i snabbspåren och Arbetsförmedlingen bedömer att ökningen kommer att fortsätta. Det visar Arbetsförmedlingens andra lägesbedömning av arbetet med snabbspår för nyanlända.
Tanken med snabbspåren är bland annat att korta tiden i arbetslöshet och att få fler att jobba inom yrken där det i dag är brist på arbetskraft.
Totalt är det 3 540 personer som påbörjat ett snabbspår sedan starten i januari förra året. Av dem är det 1 072 kvinnor och 2 468 män. Varför siffran varierar mellan könen har olika förklaringar, delvis beror det på att det är lägre andel kvinnor bland de nyanlända, skriver Arbetsförmedlingen.
Inom snabbspåret socialt arbete är det bara 26 personer som deltagit mellan maj 2016 till mars 2017. Att det är så få beror på att det ännu inte har startats någon kompletterande utbildning som behövs för nyanlända med examen inom socialt arbete. De 26 personerna som nu ingår i den här kategorin gör i stället bland annat arbetspraktik och läser yrkessvenska.

Läs mer….

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *