Omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att belysa i vilken utsträckning det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper av barn som får insatser inom sociala barn- och ungdomsvården.

Under våren 2016 genomförde Vårdanalys en förstudie på uppdrag av regeringen om jämlikhet inom socialtjänsten (PM 2016:02). Förstudien undersökte förutsättningarna för att analysera om det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper i befolkningen vid bemötande, bedömning och av insatser på socialtjänstens område.

Vårdanalys förstudie visade att den sociala barn- och ungdomsvården är ett område inom socialtjänsten där det finns särskilda förutsättningar att genomföra en analys av omotiverade skillnader samt att det finns ett stort värde av en sådan analys. Dels saknas kunskap om i vilken utsträckning den sociala barn- och ungdomsvården är jämlik idag, och dels finns det många barn och ungdomar som befinner sig i utsatta situationer. Resultatet av insatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården får också för många livslånga konsekvenser, bland annat vad gäller hälsa, utbildning, personlig utveckling och yrkesliv.

Vårdanalys har därför påbörjat ett projekt som ska syfta till att belysa i vilken utsträckning det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper av barn som får insatser inom sociala barn- och ungdomsvården. Tänkbara förklaringar till eventuella skillnader ska identifieras liksom tänkbara åtgärder för att motverka omotiverade skillnader. Ett ytterligare syfte med projektet är att beskriva hur uppföljningen av omotiverade skillnader kan stärkas och systematiseras.

Redovisning av projektet sker under våren 2018.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *