Socionomkonsult ~ Catrin Lundberg

Vår socionomkonsult Catrin Lundberg är nu ledig för uppdrag!
Catrin åtar sig uppdrag som handläggare där det finns behov av extern personal. Catrin har erfarenhet av Barn & Unga, ensamkommande flyktingbarn, missbruk samt biståndshandläggning för äldre. Catrin har akademisk bakgrund med socionomexamen från Uppsala universitet. Fortlöpande utbildningar under åren: BBIC, ASI, MI, FREDA.

Referenslista

170619-170811 Socialsekreterare EKB samt Barn&Unga Gagnefs kommun. Referent. verksamhetschef Yvonne Jacobsson tfn. 0241 – 155 11
2015-2017 Socialsekreterare Missbruksenheten Borlänge Kommun Referent. Ewa Kjell tfn.0243-740 00
2015 Socialsekreterare EKB samt Barn&Unga Avesta Kommun Referent. Johanna Hildensjö tfn. 0226-6405000

Om behov finns, hör gärna av Er via e-post info@prementor.se eller telefon 070 – 334 51 04