Skola och psykisk hälsa

Forskning visar på ett samband mellan goda skolresultat och psykisk hälsa.
Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor.

Att misslyckas i skolan ökar risken för psykisk ohälsa samtidigt som psykisk ohälsa har en negativ påverkan på skolresultaten.
Förskolans och skolans kompensatoriska roll innebär att barn och unga med olika förutsättningar och behov ges likvärdiga möjligheter att lyckas.
Arbetet med bättre skolresultat utgår från sambandet mellan skolresultat och psykisk hälsa.
Förskolans och skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt deras kompensatoriska roll är central i arbetet.

Läs mer på Uppdrag Psykisk hälsa!

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *