Svårt styra socialt arbete som sjukvård

Det är osäkert om statens kunskapsstyrning av socialt arbete enligt samma principer som för sjukvård ger någon kvalitetshöjning. Detta eftersom det är stora skillnader i uppdrag och befogenheter mellan socialsekreterare och läkare. Det visar Devin Rexvid i en ny avhandling vid Umeå universitet.
I doktorsavhandlingen som baseras på berättelser, intervjuer och litteraturstudier gör Devin Rexvid en jämförelse av yrkesutövningen för allmänläkare och socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Bakgrunden är en strävan sedan en tid från staten att styra yrkesgrupper inom välfärdssektorn genom kvalitetssäkrad kunskap.

– En socialsekreterare har förutom frivillighet möjlighet att vid behov ingripa med tvångsmedel i motvilliga klienters tillvaro, och i många fall rymmer samma ärende flera olika klienter. Det är en helt annan situation än när en läkare möter en krasslig patient på en vårdcentral, säger Devin Rexvid.

Umeå universitet

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *