Unga personer inom missbruks- och beroendevården

Nationell tillsyn av samverkan mellan olika aktörer samt socialtjänstens myndighetsutövning.
Sammanfattning och slutsatser;
För unga personer som har missbruks- eller beroendeproblem innebär brister i socialtjänstens myndighetsutövning stora risker för deras liv, hälsa och utveckling. Att myndighetsutövningen utförs korrekt är också en viktig rättssäkerhetsfråga.
Nämnderna måste därför säkra tillräcklig bemanning med nödvändig kompetens.
Det är också angeläget att det inom socialtjänsten genomförs regelbunden kompetensutveckling vad gäller såväl missbruksfrågor och myndighetsutövning som situationen för unga personer med missbruks- eller beroendeproblem.

Läs IVO;s rapport

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *